Legalització / postil·lat de documents

Serveis de legalització de documents

Perquè un document emès a Catalunya / Espanya sigui vàlid en un país estranger, ha d’estar segellat per les autoritats del país on ha de tenir efecte. Això és un procés complex que requereix passar el document per una sèrie d’estaments oficials i que necessita el seu temps.

Nosaltres ens ocupem de tot el procés de legalització o postil·la, segons el país on vagi. Sabem a quins organismes ha d’anar  cada document i revisem que els segells siguin correctes a cada pas.

Vosaltres simplement ens feu arribar els documents originals i us oblideu de la burocràcia, tant si ho necessiteu per als negocis de la vostra empresa com per a assumptes personals ( com ara matrimonis a l’estranger, adopcions internacionals o estudis, per exemple).

Legalitzem qualsevol document català / espanyol que hagi de ser vàlid a l’estranger: partides de naixement, matrimoni, certificats d’empresa, documents comercials, poders notarials, certificats de penals, factures, actes notarials, registres de propietat, certificats mèdics, etc.

Serveis de legalització de documents

Si el document ha de traduir-se a l’idioma del país de destinació, també ens ocupem de realitzar la traducció, oficial o jurada, segons sigui el cas.

Existeixen dos tipus de legalitzacions; segons el país on hagi d’anar el document:

Legalització diplomàtica o consular: en aquest cas el document ha d’estar legalitzat per l’ambaixada del país de destinació a Catalunya/Espanya i abans ha de passar per una sèrie d’organismes catalans/espanyols. Són exemples d’aquest tipus de legalització els documents que han de ser vàlids a la Xina, les Filipines, Bolívia, Algèria, Nigèria, Aràbia Saudita, entre molts d’altres.

Legalització per postil·la de l’Haia.  Alguns països han signat el Conveni de l’Haia de legalitzacions de 1961, que simplifica el procés de legalització. En aquests països serà vàlid el segell conegut com a postil·la que serà emès per organismes oficials catalans /espanyols. Són exemples d’aquest tipus de legalització els documents que han de ser vàlids a Colòmbia, molts països europeus, Índia, Argentina, Austràlia, Brasil ( des d’agost 2016), el Marroc ( des d’agost 2016), els Estats Units, Rússia, etc.

El cost d’aquest tipus de serveis és la suma de tres conceptes:

a) La nostra gestió, en funció dels organismes on calgui legalitzar el document o documents i llur emplaçament. No cobrem per document sinó per organisme on calgui anar a fer la gestió.

Des de 20 euros+IVA. Inclou la revisió prèvia del document a legalitzar i la confirmació que tots els segells del procés siguin correctes.

b) Taxes dels organismes oficials per on passen els documents. Això és el que cobra cada organisme oficial català/espanyol per posar els seus segells i s’apliquen per document ( alguns segells són gratuïts, com els del Ministeri de Justícia o Ministeri d’Exteriors, però els notaris, col·legis de notaris, ambaixades estrangeres, etc, sí tenen taxes que Transmes abonarà en  nom vostre).

c) Traducció a l’idioma del país de destinació ( si s’escau)

El cost total serà doncs la suma de la nostra gestió, les taxes i la traducció. Caldrà afegir-hi el cost de la missatgeria de devolució dels documents legalitzats ( si s’escau).

Podem encarregar-nos de recollir-vos la documentació on us vagi millor o bé ens la podeu enviar vosaltres.

El termini per legalitzar un document depèn de diversos factors: el tipus de legalització que sigui- consular o postil·la- el tipus de document ( carta, certificat mèdic, certificat de penals, etc) i si cal traduir-lo o no.

El nostre compromís és realitzar aquests processos tant aviat com serà possible i us orientarem en cada cas concret dels temps necessaris per tal d’acabar el procés, que pot variar des d’un parell de dies a tres o quatre setmanes. Alguns organismes oficials tenen processos d’urgència, que es poden aplicar, si es considera convenient.

Ens podeu demanar el vostre pressupost personalitzat a :

93 265 04 49

669 00 28 78

 Transmes

info@transmes.es