Traduccions estándard, oficials o jurades

Transmes traduccions

Podem realitzar traduccions a tots els idiomes.

Som especialistes en xinès, anglès, francès, castellà i català. Podem realitzar traduccions, revisions de traduccions, revisions de textos en aquests idiomes, per a qualsevol necessitat.

Les traduccions més habituals que realitzem són:

Traduccions de documents d’adopció:

 • Informes de seguiment
 • Assignacions
 • Informes mèdics i altres documents de salut dels menors
 • Poders notarials
 • Actes notarials d’adopció i d’altres documents que certifiquen l’adopció/custòdia
 • Expedients d’adopció

Traduccions d’altres documents per a empreses i particulars:

 • Actes notarials.
 • Documents comercials ( factures, documents per a l’exportació, informes, cartes, contractes, etc)
 • Partides de naixement i matrimoni
 • Certificats mèdics o d’antecedents penals
 • Informació turística

Costos de la traducció. A partir de 0,05 euros per paraula.

El cost d’una traducció depèn de l’idioma al qual es tradueix, de la quantitat de pàgines i del tipus de text que es tracti.

Per ajustar el pressupost, és convenient tenir una còpia del text a traduir.

Preguem que ens consulteu el pressupost a :

93 265 04 49

669 00 28 78

 Transmes

info@transmes.es