Visats a Xina

Visados China

Descarregar el formulari Visat a la Xina

Preu de la gestió de visats a  Xina

1. La nostra gestió: Des de 20 euros+IVA per passaport per la via normal . ( missatgeria no inclosa)
La revisió prèvia de la documentació i la resolució dels vostres dubtes són gratuïtes.

El cost de la nostra gestió per a visats urgents dependrà de cada cas concret, no dubteu a consultar-nos-ho.

Apliquem un 10% de descompte sobre la nostra gestió a grups de 3 passaports o més que es tramitin junts.

2. Taxes consulars:

Tramitació normal:  126,55 euros per passaport espanyol ( una o dues entrades), ( 60 euros per a residents a Catalunya). Consultar per a altres nacionalitats.

Tramitació urgent: 175,75 euros per passaport espanyol ( una o dues entrades) ( 85 euros per a residents a Catalunya).  ( sempree que es pugui justificar la necessitat de la urgència).

El cost total a abonar serà la suma de la nostra gestió, les taxes consulars i la missatgeria ( si s’escau).

Podem encarregar-nos de recollir-vos la documentació on us vagi millor o bé ens la podeu enviar vosaltres.
Nosaltres us retornarem els passaports visats per missatgeria.

Terminis: 7 dies laborables consulars per a la tramitació normal o 3/4 dies laborables consulars per a la tramitació urgent

Requisits visat per turisme:

 • Passaport original, amb vigència mínima de 6 mesos.
 • El formulari degudament emplenat i signat pel sol·licitant ( en cas de menors d’edat, signarà un dels pares/tutors). Han d’estar emplenats tots els camps perquè el vostre formulari sigui acceptat.
 • 1 foto format passaport original de fons blanc ( no s’admeten fotos escanejades).  Tingueu en compte els següents aspectes quan les prepareu:
 • -Mida passaport, en color, en paper fotogràfic ( no escanejada)-Fons blanc-Cara centrada, mirant cap endavant i sense ulleres o cap altre element que pugui tapar una part de la cara.-Sense bufandes, mocadors de cap o de coll, sense ulleres ni arracades o piercings.-Que la foto no estigui moguda o massa clara o fosca.
 • Còpia de la reserva dels vols
 • Copia del DNI ( només per a residents a Catalunya)
 • Còpia de la targeta de residència ( només per a estrangers residents a Espanya). Els estrangers residents a Espanya hauran d’emplenar un formulari addicional, que us donarem. .
  Si viatgen menors d’edat, còpia del llibre de família espanyol. Si els menors són adoptats a la Xina de nacionalitat espanyola en l’actualitat, caldrà incloure còpia de l’acta notarial que justifica l’adopció.

Requisits visat per negocis:

 • Passaport original, amb vigència mínima de 6 mesos.
 • El formulari degudament emplenat i signat pel sol·licitant ( en cas de menors d’edat, signarà un dels pares/tutors). Han d’estar emplenats tots els camps perquè el vostre formulari sigui acceptat.
 • 1 foto mida passaport original de fons blanc ( no s’admeten fotos escanejades).  Tingueu en compte els següents aspectes quan les prepareu: -Mida passaport, en color, en paper fotogràfic ( no escanejada)-Fons blanc-Cara centrada, mirant cap endavant i sense ulleres o cap altre element que pugui tapar una part de la cara.-Sense bufandes, mocadors de cap o de coll, sense ulleres ni arracades o piercings.-Que la foto no estigui moguda o massa clara o fosca.

 

 • Còpia de la reserva dels vols
 • Copia del DNI ( només per a residents a Catalunya)
 • Còpia de la targeta de residència ( només per a estrangers residents a Espanya). Els estrangers residents a Espanya hauran d’emplenar un formulari addicional, que us donarem.
 • Carta d’invitació de l’empresa xinesa a visitar, en paper amb capçalera de l’empresa, segellada i signada amb el nom i càrrec de qui signa. La carta haurà d’incloure el nom i número de passaport del sol·licitant, propòsit del viatge, el nombre d’entrades que es necessiten i les dates aproximades del viatge.

Tingueu en compte que el consolat pot sol·licitar més informació si ho considera oportú, especialment als estrangers residents a Espanya.

Per a altres tipus de visats per a aquest país ( trànsit, estudis, treball, voluntariat, etc), demaneu-nos més informació si us plau.

Per a qualsevol consulta, no dubteu a contactar-nos:

93 265 04 49

669 00 28 78

 Transmes

info@transmes.es